Μηχανισμοί τροφοθήκης

Συρόμενοι μηχανισμοί τροφοθήκης για την κουζίνα σας.Ένα πολύ δυνατό σημείο της κουζίνας είναι  οι μηχανισμοί. Οι καλοί και λειτουργικοί μηχανισμοί  κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Βοηθούν στην τακτοποίηση των  σκευών της κουζίνας μας  με τέτοιο τρόπο, ώστε να  είναι εύκολη η  πρόσβασή τους . Είναι πολύ σημαντικό, οι μηχανισμοί αυτοί να μην είναι πολύπλοκοι , θορυβώδεις και  πολύ ακριβοί. Να ξέρετε όμως ότι σε καμία περίπτωση οι μηχανισμοί δε θα δώσουν μεγαλύτερη χωρητικότητα στην κουζίνα μας. Αντιθέτως, θα περιορίσουν την ωφέλιμη αποθηκευτική δύναμη των ντουλαπιών μας ( εξαιρούνται οι μηχανισμοί των συρταριών).Μία κατηγορία μηχανισμών είναι και αυτή της τροφοθήκης.

ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΝΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΟΦΟΘΗΚΗΣ

βαγονέτο για ντουλάπι βάσης κουζίνας Συρόμενοι μηχανισμοί τροφοθήκης για την κουζίνα σας Συρόμενοι μηχανισμοί τροφοθήκης για την κουζίνα σας Συρόμενοι μηχανισμοί τροφοθήκης για την κουζίνα σας Συρόμενοι μηχανισμοί τροφοθήκης για την κουζίνα σας Συρόμενοι μηχανισμοί τροφοθήκης για την κουζίνα σας Συρόμενοι μηχανισμοί τροφοθήκης για την κουζίνα σας Συρόμενοι μηχανισμοί τροφοθήκης για την κουζίνα σας